Manglar ditt lag eller organisasjon?

Me treng hjelp til å få på plass alle på sida, og bed derfor lag, klubbar og organisasjonar om å sende oss ei tekst om seg sjølve, kontaktinfo, gjerne eit bilete og lenker til eventuelle heimesider/facebooksider. Desse kan sendast til [email protected]. Hjelp oss i jobben med å lage den beste sida om kva ein finn i Volda!

Idrett

Samhald og aktivitet

LIVSSYN

Tru, livet, verden, etikk

Kultur

Kva kan du høyre, lese, sjå og oppleve?

Kurs og foredrag

Han lærer lett, som hugen har