Manglar di bedrift?

Jobben med å leggja inn alle bedrifter i Volda er massiv, og me ber derfor om hjelp frå bedriftene som ynskjer å verte viste på iVolda.no.  Det hadde vore fint om de kunne sende oss ei tekst om dykk, eit bilete, åpningstider, kontaktinformasjon samt lenker til eventuelle nettsider og Facebooksider. Desse kan sendast inn til oss på [email protected]. Hjelp oss å lage den beste sida om kva ein finn i Volda!

Butikkar

Kva slag butikkar kan ein handle iVolda?

Servering & utestader

Utan mat og drikke, funkar helten ikkje!

Servicebedrifter

Tenestetilbydarar iVolda 

Industri

Finnast det industri iVolda då?