Lastar Hendingar

« Alle Hendingar

Årsmøte Volda Røde Kors

25. februar @ 18:00 - 20:00

Vi inviterer alle medlemmer til årsmøtet i Volda Røde Kors.
Pr. dags dato kjenner vi ikke til hvilke korona-restriksjoner som vil gjelde under møtet. Dette kommer vi tilbake til.
Årsmøtesaker:
-Åpning av møtet
-Årsmelding 2020
-Regnskap 2020
-Handlingsplan 2021
-Budsjett 2021
-Vedtektsendring
-Valg av styre
-Valg av revisor
-Valg av valkomite
-Evt. andre saker
Frist for forslag til lovendring: 31. desember 2020.
Frist for innmelding av andre saker: 31. januar 2021.
Valgkomiteen tar imot forslag til styremedlemmer. Kontakt oss på Messenger for kontaktinformasjon til valgkomiteen.
Saksdokumenter: https://norgesrdekors.sharepoint.com/:f:/r/sites/Arbeidsrom-00376/Delte%20dokumenter/%C3%85rsm%C3%B8te/2021?csf=1&web=1&e=9EoO8n
For å få tilgang til saksdokumentene må du ha brukernavn og passord til Korsveien (Røde Kors intranett). Medlemmer som mangler dette bes si ifra, så ordner vi dette.
https://www.facebook.com/events/689656471689002/

Detaljar:

Dato
25. februar
Tid:
18:00 - 20:00
Nettstad:
https://www.facebook.com/events/689656471689002/

Arrangør

Volda Røde Kors
Epost:
noreply@facebookmail.com