Visingsnavigering

I dag

Seanse kunstneropphold 2020

SEANSE - senter for kunstproduksjon

Søk kunstneropphold 2020! NB! SØKNADSFRIST 1. MARS! Kunstneroppholdet i år arrangeres uke 24, 25, 42 og 43. Vi tar imot alle typer prosjekt fra idé til post-produksjon, og både grupper […]

Seanse kunstneropphold 2020

SEANSE - senter for kunstproduksjon

Søk kunstneropphold 2020! NB! SØKNADSFRIST 1. MARS! Kunstneroppholdet i år arrangeres uke 24, 25, 42 og 43. Vi tar imot alle typer prosjekt fra idé til post-produksjon, og både grupper […]

YSK Etterutdanning Gods 35t

Langvatn Trafikkskule as Morkamyra 15, Volda

For deg som skal fornye yrkessjåførkompetansen for gods. Kurset går over 5 dagar, frå kl. 08.00-16.00 alle dagar. Treng du også å fornye for persontransport har vi muligheit for påbyggingsdag […]

YSK Etterutdanning Gods 35t

Langvatn Trafikkskule as Morkamyra 15, Volda

For deg som skal fornye yrkessjåførkompetansen for gods. Kurset går over 5 dagar, frå kl. 08.00-16.00 alle dagar. Treng du også å fornye for persontransport har vi muligheit for påbyggingsdag […]

Framande artar og kartlegging av naturmangfald

Uppheim Volda

Månadens møte i Grønt forum handlar om framande artar og kartlegging av naturmangfald. Vi får besøk av Øystein Folden og Kristin Wangen. Øystein Folden har eit bein i gartnarnæringa og […]